อาชีพมาแรง ยุคดิจิทัล ปี 2020

ในยุคดิจิทัลแบบนี้ ไม่ใช่เพียงแค่คน สิ่งของ หรือสื่อที่เปลี่ยนแปลงไปตาม หากแต่รวมไปถึงสายงานอาชีพ ตลาดแรงงานก็เปลี่ยน และปรับตามเทรนด์เช่นกัน ดังนั้นเราจึงพบว่าอาชีพที่มาแรงในปี 2020 ที่สอดคล้องกับยุคดิจิทัล นอกจากจะไม่ตกงานแน่นอน แถมยังรายได้ดี  จะมีสายงานอาชีพไหนบ้าง นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) กำลังเป็นที่ต้องการของหลายบริษัท โดยเฉพาะองค์กรที่เห็นความสำคัญและเน้นการใช้ข้อมูล (Big Data) …