“Surviving New Normal”

It has been at least three months of humanity battling with the virus crisis and during these three months, the …

อาชีพมาแรง ยุคดิจิทัล ปี 2020

ในยุคดิจิทัลแบบนี้ ไม่ใช่เพียงแค่คน สิ่งของ หรือสื่อที่เปลี่ยนแปลงไปตาม หากแต่รวมไปถึงสายงานอาชีพ ตลาดแรงงานก็เปลี่ยน และปรับตามเทรนด์เช่นกัน ดังนั้นเราจึงพบว่าอาชีพที่มาแรงในปี 2020 ที่สอดคล้องกับยุคดิจิทัล นอกจากจะไม่ตกงานแน่นอน แถมยังรายได้ดี  จะมีสายงานอาชีพไหนบ้าง นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) กำลังเป็นที่ต้องการของหลายบริษัท โดยเฉพาะองค์กรที่เห็นความสำคัญและเน้นการใช้ข้อมูล (Big Data) …

รับมืออดีตเพื่อชีวิตในปัจจุบัน

มีผู้คนจำนวนมากมายที่ถูกความรู้สึกและความทรงจำจากเรื่องราวในอดีตร้อยรัดเอาไว้ ทำให้ยังต้องย้ำคิดย้ำทำ และคิดคำนึงวนเวียนถึงภาพเหตุการณ์ที่ผ่านพ้นไปแล้ว และผู้คนเหล่านั้นก็บันดาลให้ความคิดของตนมาตัดสินตัวเองจนไม่สามารถดำเนินชีวิตในปัจจุบันได้อย่างราบรื่น ทั้งที่ความจริงเรื่องราวต่าง ๆ นั้นได้จบลงไปเนิ่นนานแล้ว แต่ตัวและใจของเราเองกลับนำภาพความทรงจำเหล่านั้นมาเปิดฉายดูซ้ำแล้วซ้ำเล่า ส่งผลให้การกระทำของตัวเราเองในปัจจุบันถูกกลืนกินโดยอดีตจนสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองไป วิธีพาตัวเองให้หลุดพ้นจากอดีตนั้นทำได้อย่างง่าย ๆ เพียงแค่ “ใช้สติ” เพราะสติคือสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เรารู้เท่าทันตนเอง อาจเริ่มต้นด้วยการเฝ้าติดตามลมหายใจเข้าและลมหายใจออกของตน เมื่อสามารถใช้สติประคับประคองความคิดทุกลมหายใจเข้าและออกแล้ว ก็จะรู้เท่าทันว่าภาพเหตุการณ์ที่เรามักคิดถึงซ้ำ ๆ มิใช่เรื่องจริงที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน “สติ” …

จัดการภาษีฉบับชาวฟรีแลนซ์

การบริหารจัดการด้านการเงินของชาวฟรีแลนซ์ เป็นเรื่องสำคัญที่จำเป็นต้องคำนึงถึงและจัดการให้ดี เนื่องจากรายได้ที่ได้รับค่อนข้างไม่แน่นอนในขณะที่รายจ่ายต่อเดือนเกิดขึ้นและมีอยู่อย่างสม่ำเสมอ ชาวฟรีแลนซ์จึงควรที่จะคำนวณรายจ่ายที่เกิดขึ้นแน่นอนเป็นประจำทุกเดือน อาจทำได้โดยวิธีการจดบันทึกรายรับรายจ่าย ต่อมาก็จะต้องคำนึงถึงรายจ่ายที่ไม่แน่นอน อาทิ ค่ารักษาพยาบาล ซึ่งสามารถชดเชยความเสี่ยงดังกล่าวได้ด้วยการทำประกันชีวิต ประกันสุขภาพ รวมถึงประกันอุบัติเหตุ ทั้งยังช่วยป้องกันความสูญเสียในอนาคตอีกด้วย โดยชาวฟรีแลนซ์สามารถออกแบบได้ตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล นอกจากนี้ ชาวฟรีแลนซ์ยังควรที่จะคำนึงถึงเงินเก็บสำหรับวัยเกษียณโดยควรจะต้องมีให้มากกว่าคนอื่น ๆ ที่เป็นมนุษย์เงินเดือนเสียด้วย ไม่ว่าจะเก็บออมในลักษณะเงินฝากออมทรัพย์ หรือกองทุน หุ้นปันผล …

กฎหมายเครื่องหมายการค้า

ช่วงโควิดนี้ มีอาชีพต่างๆ เกิดขึ้นมากมายในโลกออนไลน์ มีสินค้า มีแบรนด์ต่างๆ เกิดขึ้นตามโซเชียลมีเดีย เพราะเชื่อว่าหลายๆ ท่านคงจะหาอะไรทำกันในช่วงโควิดแน่ๆ วันนี้ทาง BF ขอนำเสนอเรื่องเครื่องหมายการค้า รู้หรือไม่ว่า.. การตั้งชื่อแบรนด์ต่างๆนั้นมีกฎหมายวางหลักแบบไหนบ้าง การตั้งชื่อเครื่องหมายการค้าที่จะสามารถจดทะเบียนได้นั้น อย่างแรกเลยคำหรือข้อความในเครื่องหมายการค้าของเรานั้น ต้องไม่เล็งถึงลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้านั้นโดยตรง อย่างเช่น ถ้าเราจะขายสินค้าพัดลม เราตั้งชื่อสินค้านั้นว่า “เย็น” …

“The Future of Project Management”

We live in the 21st century and especially in the most revolutionize time as known “the digital era”. Many industries …

ความท้าทายและโอกาสจากวิกฤตโควิด-19

เมื่อวิกฤตการณ์โควิด-19 เข้ามากล้ำกรายโลกมนุษย์ก็ได้สร้างความสูญเสียมากมายให้กับมวลมนุษย์ ซึ่งเราถือว่ามันเป็นทั้งความท้าทายและโอกาสให้กับมนุษย์ได้ปรับเปลี่ยนวิถีการใช้ชีวิตมากขึ้น โดยสิ่งหนึ่งที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน คือ การปรับตัวของธุรกิจทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นกิจการขนาดเล็ก หรือขนาดใหญ่เป็นความท้าทายอันใหญ่หลวงที่ต้องประคับประครองธุรกิจรอดพ้นจากวิกฤตนี้ให้ได้ บางบริษัทจำเป็นต้องลดจำนวนพนักงานลง และเริ่มมองหาพนักงานที่สามารถทำงานได้หลากหลาย ไม่เก่งในด้านใดด้านหนึ่ง รวมทั้งการคัดเลือกพนักงานจากผลงาน Work from home ว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหน นี่เป็นการคัดกรองพนักงานในระดับหนึ่งเหมือนกัน หรือแม้กระทั่งการลดเงินเดือนลง 30% หรือ 40% …

คาดการณ์การเปลี่ยนแปลง หลังวิกฤตโควิด-19 จบลง

เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่า การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ได้สร้างความโกลาหลวุ่นวายให้กับโลกอย่างหนักหน่วงทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง รวมไปถึงวิถีชีวิตของผู้คน การแพร่ระบาดของไวรัสตัวนี้รุนแรง รวดเร็ว และขยายวงกว้างกว่าที่เคยประเมินไว้ ฝันร้ายครั้งนี้จะจบลงด้วยความร่วมแรงร่วมใจของทุกท่านในการเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) โดยเฉพาะการอยู่บ้านเพื่อหยุดการแพร่และรับเชื้อ คำถามสำคัญที่ตามมาคือ เมื่อวิกฤตครั้งนี้สิ้นสุดลงแล้ว โลกใบนี้จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ผู้เขียนจึงขอชวนท่านผู้อ่านมองไปข้างหน้าและคิดตามกันในแง่มุมต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ …

“นักรบที่มีจำกัด”

  สถานการณ์โควิด-19 คร่าชีวิตคนไทยแล้วจาก 1 เป็น 2…….ตัวเลขนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น พอๆ กับสถิติผู้ติดเชื้อรายใหม่ในแต่ละวัน ฟังแล้วดูน่าใจหาย หดหู่ และสิ้นหวัง แต่ทั้งนี้ในยามวิกฤติย่อมมีโอกาส คนไทยน่าจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ อีกหลายด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การหันมาดูแล ใส่ใจสุขภาพตัวเองมากขึ้นและไม่ประมาทต่อศัตรูที่มาเยือนอย่างไม่ทันได้เตรียมตัว การมาเยือนของศัตรูในครั้งนี้นอกจากคนไทยแล้ว เราต้องยอมรับว่า นักรบที่ต่อสู้มีจำนวนจำกัด นักรบที่นี้ก็คือบุคลากรทางการแพทย์ของไทยนั่นเอง …

275 วิถีชีวิตหลัง COVID19

New Normal ศัพท์ใหม่ที่ช่วงนี้ได้ยินกันบ่อยๆ ถ้าให้แปลตามตัวก็คงหมายถึง “ความปกติแบบใหม่” แต่ในความเห็นส่วนตัวคิดว่าถ้ามันใหม่ก็น่าจะไม่ปกติ New Normal เป็นคำที่ถูกยกขึ้นมาใช้นิยามชีวิตของเราๆ หลังจากที่โลกได้รู้จัก COVID19 เพราะแน่นอนว่าเราไม่สามารถกักตัวอยู่บ้านกันแบบนี้ได้ตลอดไปแต่จะให้ออกมาข้างนอกแบบเดิมก็ยังไม่ปลอดภัย สุดท้ายสิ่งแรกที่เราต้องยอมรับก่อนในตอนนี้ก็คือชีวิตของเราจะไม่มีทางเหมือนเดิมอีกต่อไป หน้ากากจะกลายเป็นสิ่งจำเป็นไม่เเพ้มือถือ การเว้นระยะห่างทางสังคมยังคงต้องมีอยู่ และ COVID19 จะไม่มีทางหายไปถึงแม้จะมียารักษาแล้วก็ตาม งานวิจัยใหม่ที่ทำขึ้นโดยความร่วมมือของ 4 …