“เราไม่ทิ้งกัน แต่เธอไม่รู้จักฉันดีพอ”

ภาวะวิกฤตโควิด-19 ต้องใช้คำว่า “ทุกคนเดือดร้อน” ไม่มากก็น้อย คำว่าน้อยน่าจะเหมาะกับคนรวยที่มีฐานะดี อยู่ดีกินดี โชว์อาหาร ทำอาหารตามที่ได้ยินผ่านดราม่าบนโลกสังคมออนไลน์บ่อย ๆ แต่อยากจะบอกว่าบางทีเค้าก็คงไม่ได้ตั้งใจจะโชว์ เค้าเหล่านั้นก็คงทำตัวปกติ เพียงแต่เวลาเราเข้าไปส่องดูก็มักจะเปรียบเทียบกับภาวะที่ตนเองประสบอยู่ก็แค่นั้นเอง แต่พอตอนที่เศรษฐกิจดีเราก็อวยกันใหญ่ และตามไปกิน ตามไปช้อปใช่ไม๊หละ ? ปฎิเสธกันไม่ได้อยู่แล้ว

แต่สำหรับคนที่กระทบมากก็ย่อมต้องหวังพึ่งพาการเยียวยาจากภาครัฐแทบจะทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยพื้นฐาน ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าข้าวปลาอาหาร อะไรที่ฟรีได้ ก็ขอหน่อยเหอะช่วงนี้ หาเช้ากินค่ำ ขายของไม่ได้ ทุกอย่างดูหยุดนิ่ง ชะงักงันไปหมด แต่ค่าเช่าบ้าน ค่ากินก็ยังคงมีอยู่ ซึ่งเป็นภาพใหญ่ที่รัฐบาลต้องคิดหนักและแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว

แน่นอนว่าการจะรับการเยียวยาจากภาครัฐประชาชนคนไทยต้องเข้าไปลงทะเบียน และรอการประมวลผลจากภาครัฐซึ่งต้องตรวจสอบเพื่อให้ทราบแน่ชัดว่าใครว่างงาน ใครยากจนจริงบ้าง ลงทะเบียนแล้วก็ใช่ว่าเงินจะเข้ากระเป๋าปุ๊ปปั๊ป ต้องใช้เวลา และต้องรอคอย เนื่องจากว่าระบบฐานข้อมูลของคนไทยนั้นอาจจะมีการตกหล่น และไม่ได้รับการอัพเดทให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ทำให้บางท่านตกสำรวจ และข้อมูลล้าสมัย จึงทำให้เกิดข้อถกเถียง ร้องเรียน ข้อเปรียบเทียบมากมายเกิดขึ้นตามที่เห็นในทีวีบ่อย ๆ เช่น คนนี้รวยแต่ทำไมได้ 5,000 บาทหละ คนนี้ยังทำงานทำไมได้เงิน ข้อมูลบอกเป็นนักศึกษาแต่จริง ๆ เกษียณอายุแล้ว หลากหลายปัญหาที่อาจจะเกิดจากฐานข้อมูลดิบ ข้อมูลไม่ได้รับการอัพเดท ทำให้ระบบประมวลผลผิดพลาด ซึ่งอาจจะเกิดจากการไม่ได้รับการทบทวน อัพเดทข้อมูลประชากรอย่างสม่ำเสมอ การขาดงบประมาณในการจัดทำฐานข้อมูล การเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การไม่ให้ความร่วมมือของประชาชนในการเก็บข้อมูล

การเก็บข้อมูลประชากรไทยนั้นมีหน่วยงานของรัฐเก็บข้อมูลเป็นประจำทุกปีอยู่แล้ว แต่ในบางครั้งประชาชนก็ไม่ให้ความสำคัญ และไม่ให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลจึงทำให้ในยามที่เกิดภัยภิบัติ ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วม ไฟไหม้ โรคระบาดหรืออะไรก็ตามทำให้ข้อมูลไม่มีความทันสมัย ไม่สามารถใช้ได้ทันท่วงที เพราะทางภาครัฐก็ไม่สามารถดึงข้อมูลมาตรวจสอบ และแจกจ่ายค่าชดเชยต่างๆให้ได้ ดังนั้นการให้ความร่วมมือในการเก็บข้อมูลไม่ว่าจะเป็นการตอบแบบสอบถาม  การตอบข้อมูลผ่านลิงค์ที่ทางหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดทำจึงมีความสำคัญต่อประชาชนคนไทยที่จะทำให้ภาครัฐและภาคเอกชนที่ต้องทำเรื่องฐานข้อมูล ดึงข้อมูลไปใช้และจัดสรรผลประโยชน์ให้กับท่านได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องต่อไป จะไม่ทำให้เกิดปัญหาว่าไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอ