อาชีพมาแรง ยุคดิจิทัล ปี 2020

ในยุคดิจิทัลแบบนี้ ไม่ใช่เพียงแค่คน สิ่งของ หรือสื่อที่เปลี่ยนแปลงไปตาม หากแต่รวมไปถึงสายงานอาชีพ ตลาดแรงงานก็เปลี่ยน และปรับตามเทรนด์เช่นกัน ดังนั้นเราจึงพบว่าอาชีพที่มาแรงในปี 2020 ที่สอดคล้องกับยุคดิจิทัล นอกจากจะไม่ตกงานแน่นอน แถมยังรายได้ดี  จะมีสายงานอาชีพไหนบ้าง

  1. นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) กำลังเป็นที่ต้องการของหลายบริษัท โดยเฉพาะองค์กรที่เห็นความสำคัญและเน้นการใช้ข้อมูล (Big Data) ในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด หน้าที่โดยหลักก็คือ วิเคราะห์ข้อมูล สถิติ ตีความ เพื่อบริหารจัดการข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ วิจัย และพัฒนา
  2. นักการตลาดดิจิทัล (Digital Marketer) ปัจจุบัน จำนวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตมากขึ้นทุกวัน และยังมีแนวโน้มว่าจะมากขึ้นเรื่อย ๆ ส่งผลให้หลายธุรกิจสนใจการตลาดดิจิทัลมากขึ้น มุ่งทำการตลาดออนไลน์เพิ่มเพื่อตามให้ทันกับกลุ่มเป้าหมาย จึงทำให้งานนักการตลาดดิจิทัล กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน และตอนนี้นักการตลาดดิจิทัลก็ยังถือว่ามีจำนวนไม่มากพอ
  3. วิศวกรการเงิน (Financial Engineer) วิศวกรการเงิน อาจจะเป็นอาชีพที่คนไทยยังไม่คุ้นหูกันเท่าไร แต่ Brainfield บอกเลยว่า อาชีพนี้กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งในและนอกประเทศ รวมทั้งกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียน หน้าที่หลักของอาชีพนี้ ก็คือ จัดการบริหารความเสี่ยง บริหารด้านนโยบายสินเชื่อ วิเคราะห์หลักทรัพย์ การลงทุน การประกันภัย ให้กับในหน่วยงานที่เป็นธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์ และหน่วยงานของที่ปรึกษาการลงทุน และบริษัทขนาดใหญ่
  4. กราฟิกดีไซน์ (Graphic Designer) อาชีพสุดท้ายสำหรับวันนี้ที่เราจะไม่กล่าวถึงไม่ได้ ก็คือ กราฟิกดีไซน์ ผู้ที่ทำหน้าที่ออกแบบสิ่งต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ โลโก้ สื่อออนไลน์ เป็นอาชีพด้านไอทีที่ขาดไม่ได้และยังเป็นที่ต้องการเสมอ ค่าตอบแทนที่ได้รับก็สูง ทั้งยังติดอันดับเป็นอาชีพที่ยากจะถูกแทนที่โดยหุ่นยนต์ หรือ AI เพราะ กราฟิกดีไซน์ เป็นงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะและความชำนาญโดยเฉพาะ