ธุรกิจไทยในยุค “ต่างคน-ต่างอยู่”

ตั้งแต่พี่โควิด-19 มาเยือนโลกมนุษย์ ทำให้แต่ละวันเรา ๆ ท่านต้องมีกิจกรรมหลักคือ การจับจ้อง และเงี่ยหูฟังข่าวสารต่าง ๆ ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นทีวี วิทยุ ไลฟ์สด สังคมออนไลน์ Messenger ต่าง ๆ ที่ก็ Pinned ข่าวไว้เป็น Top News เลยก็ว่าได้ ประมาณบีบบังคับว่าเพื่อเธอต้องอ่าน ต้องฟัง ต้องรับรู้ ตอกย้ำ Perception Covid-19 สุด ๆ ซึ่งเป็นการ Push ที่ทำได้ดี รวดเร็ว กระตุ้นกันทุกวัน ถือว่าภาครัฐทำได้ดีทีเดียว และทำให้คนไทยตระหนักให้ความร่วมมือเลยให้เรายังรักษาระดับผู้ติดเชื้อได้ในตัวเลขที่น่าพอใจ

นอกจากสิ่งที่เราต้องรับรู้เป็นภาคบังคับอยู่ 3-4 ตัวเลขแล้ว ไม่ว่าจะเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ รักษาหาย เสียชีวิต สิ่งที่มาควบคู่กันก็คือข่าวคราวการเคลื่อนไหวในแวดวงเศรษฐกิจตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ (19 เมษายน 2563) ก็ยังมีข่าวการเลิกจ้าง การว่างงานของภาคธุรกิจโดยเฉพาะที่ได้รับผลกระทบทางตรง (Direct Impact) ภาคอุตสาหกรรมบริการ ไม่ว่าจะเป็นสายการบิน การท่องเที่ยว โรงแรม การส่งออก นำเข้าต่าง ๆ รวมไปถึงภาคธุรกิจอื่น ๆ ที่อาจจะได้รับผลกระทบทางอ้อม (Indirect Impact)  หรือผลกระทบต่อเนื่อง (Induce Impact) ล้วนแต่ได้รับผลพวงนี้ไม่มากก็น้อย

ยุคที่ธุรกิจต้องเรียกว่า ต่างคนต่างอยู่  รวมกันเราตาย ราวกับใบไม้ร่วง ปลิดปลิวที่เคว้งคว้าง การไปต่อของธุรกิจที่ต้องทิ้งใครไว้ข้างหลัง แล้วเราจะพบกันใหม่ หลายวลีที่ต้องใช้ในยุคนี้เลยก็ว่าได้ ผู้บริหารจะต้องตัดสินใจเร็วและนำพาวิกฤติครั้งนี้ผ่านพ้นไปให้ได้ ถ้าไม่ลดคน ลดค่าใช้จ่าย แล้วจะทำอย่างไรกับแรงงานที่ว่างงานอยู่ขณะนี้จะ utilize อย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และไม่ทำให้พนักงานอยู่ในช่วงสูญญากาศ หรือเบื่อหน่ายจากการที่ต้อง Work From Home เป็นระยะเวลายาวนาน และไร้ซึ่งแรงบันดาลใจในการทำงานในแต่ละวัน

นอกจากจะต่างคนต่างอยู่แล้ว การทำงาน Work From Home ยังเป็นบทพิสูจน์และทดสอบพนักงานของบริษัทว่า “ใครจะอยู่ หรือ ใครจะไป ใครจะสามารถควบคุมตนเอง และมีวินัยในการทำงานในแต่ละวันซึ่งถือเป็นความท้าทายข้างเตียงเลยก็ว่าได้

การปรับตัวของทั้งนายจ้างและลูกจ้างที่มาอย่างรวดเร็วดั่งสายฟ้าแลบ ที่สำคัญหากไม่มีมือซ้ายและมือขวาแล้วนายจ้างจะต้องปรับตัวมากมาย เพราะทุกอย่าง virtual และอาจจะมีอาการไม่ได้ดั่งใจขึ้นมาเราจะทำอย่างไร ธุรกิจ SME ที่นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ย่อมไม่มีปัญหาในจุดนี้เนื่องจากเล็ก เร็ว และปรับตัวไว แต่ธุรกิจที่ต้องอาศัยคน manual silo ตลอดเวลา ทำอะไรเองไม่เป็นย่อมลำบาก และแน่นอนว่าโลกหลังจากนี้เจ้าของธุรกิจต้องปรับมุมมองแนวคิดในการทำธุรกิจใหม่

เมื่อต่างคนต่างอยู่ สิ่งที่เจ้าของธุรกิจต้องเรียนรู้ คือกระบวนการทำงาน (Process) ที่ลดขั้นตอนซ้ำซ้อนลง รวดเร็วมากขึ้นเทคโนโลยีที่จะนำมาปรับใช้ (Technology) ใช้เทคโนโลยีช่วยให้มีความแม่นยำมากขึ้น และลดปริมาณคนลง คน (Manpower) ที่มีความสามารถหลากหลาย (Multitasking) เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา และปรับตัวกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

“เล็ก เร็ว ลีน จะต้องอยู่ในหัวผู้ประกอบการทุกคน และจะรับมืออย่างไร หากสงครามนี้จะมีอีกในรอบ 10 ปี 20 ปีข้างหน้าที่มีหลาย ๆ คนทำนายไว้ว่าโรคระบาดจะเกิดทุก ๆ 10 ปี ซึ่งการเตรียมพร้อมย่อมทำให้เรามีชัยเหนือคู่แข่ง กาลเวลา และข้อจำกัดต่าง ๆ