อาคารชาร์เตอร์สแควร์

152 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ระยอง

108/2 ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง 21000