Company Overview

““In sight data 
to precise future

เกี่ยวกับเรา

เบรนฟีลด์ ถือกำเนิดมาจากนักวิจัยฝึกหัดที่ได้มีโอกาสเริ่มงานวิจัยตลาดจากงานภาคสนาม (fieldwork) เมื่อ 20 ปีที่ผ่านมาโดยการเก็บข้อมูลผู้บริโภคที่ดูโฆษณาตามช่องทางทีวี วิทยุในยุคที่อินเทอร์เน็ตยังไม่ได้แพร่เหลายเหมือนปัจจุบัน การทำงานภาคสนามในยุคนั้นยังใช้กระดาษและดินสอ (paper & pencils base)และใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว เดินตามบ้าน ซึ่งปัจจุบันวิธีการแบบนี้ก็ยังคงมีใช้อยู่และถือเป็นวิธีการเก็บข้อมูลสุดคลาสสิคของวงการเลยทีเดียว การเก็บข้อมูลดิบ (Raw Data)ทำให้ได้สัมผัสถึงความหลากหลายในเชิงสังคมวิทยา สภาพภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อความเชื่อ ทัศนคติ พฤติกรรมของผู้บริโภคในแง่มุมต่าง ๆ ที่ทำการศึกษา

ประวัติความเป็นมา

ในช่วง 10 ปีให้หลังการเก็บข้อมูลดิบได้รับความนิยมจากลูกค้าในกลุ่มประเทศยุโรปและอเมริกาที่ต้องการทราบข้อมูลเบื้องต้นในการลงทุนในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เบรนฟีลด์ได้รับโอกาสในฐานะที่ทำงานภาคสนาม คุ้นเคยกับลักษณะข้อมูลและเข้าใจวิธีการเก็บข้อมูล (Data Collection) และนอกจากนี้ยังสามารถแนะนำพื้นที่ที่เหมาะสมกับธุรกิจที่ลูกค้าต้องการ ตลอดจนกลุ่มตัวอย่างและพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจในอนาคต โดยเน้นในกลุ่มธุรกิจยาและเวชภัณฑ์ (Consumer Healthcare) อุตสาหกรรมไอทีและไซเบอร์ซิเคียวริตี้ (IT &Cybersecurity) อุตสาหกรรมขนส่งและโลจิสติกส์ (Transportation & Logistic) และอุตสาหกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งการส่งมอบงานนั้นรวมไปถึงการรวบรวมข้อมูลดิบขนาดใหญ่ (Big Data) และการอัพเดท (Updating) ข้อมูลและการมอนิเตอร์ข้อมูล (Tracking) เพื่อให้ทราบความเคลื่อนไหวของข้อมูลตลอดเวลา

ในช่วงเวลาไม่นานหลังจากนั้น เบรนฟีลด์ ยังได้รับโอกาสต่อเนื่องในการทำงานวิจัยที่หลากหลายด้วยความเชื่อมั่นจากลูกค้าทำให้บริษัทฯได้รับโอกาสในการทำงานในอุตสาหกรรมอื่นๆเช่น อุตสาหกรรมการบิน อุตสาหกรรมไมซ์ อุตสาหกรรมดิจิตอล ด้วยประสบการณ์และวิธีวิจัยที่หลากหลายและครบวงจร ตลอดจนการนำเทคโนโลยีมาใช้ในองค์กรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารนักวิเคราะห์ ที่ปรึกษา และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น นอกจากนี้ยังขยายส่วนงานไปสู่การจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) การเพิ่มศักยภาพด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Science) ซึ่งเป็นเรื่องที่ทีมงานคุ้นเคยและการประยุกต์ร่วมกับเทคโนโลยีอันทันสมัยเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริหารระดับสูงได้

established

Our Key Differentiators

With a combined experience since 2015 years in the global researching industry, we have the expertise and the know-how to provide tailor-made solutions to enterprises worldwide.

  • Fast project turnaround time
  • Substantial cost savings
  • Strict adherence to International quality standards
  • Expertise in executing customized project requirements to perfection (short-term as well as long-term)
  • Significant increase in business revenue and productivity
  • A dedicated Project Management.
  • Experience in serving global customers.
  • Vast domain knowledge and outsourcing expertise across multiple domains